Ondernemen is vooruit kijken

Wie is van Hanze

Onze aanpak is heel anders dan de traditionele accountants- en administratiekantoren. Die adviseren op basis van boekhouding en jaarrekening altijd achteruit: hoe heeft de onderneming het afgelopen jaar gedaan? Daar heb je als ondernemer niets aan! Je vervult alleen je wettelijke plichten, onder andere richting belastingdienst.

Ondernemen is vooruit kijken en op tijd bijsturen. Samen met de ondernemer hebben wij de blik op de toekomst. Met als basis de (verplichte) boekhouding en jaarrekening en met hulp van onze software Business reporter en Business monitor maken we een doorkijk naar de toekomst. Op die manier kunnen we ook scenario’s doorrekenen: wat betekenen bepaalde keuzes voor het resultaat onder aan de streep?

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en zijn zelf ook ondernemer. Twee belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking met u als ondernemer. Met onze expertise op het gebied van zowel accountancy als bedrijfskunde voorkomen we kokervisie.

Desgewenst kunnen we de managementinformatie inrichten op basis van het strategisch plan dat is opgesteld. Vervolgens gaan we regelmatig met u om tafel om de stand van zaken te bekijken ten opzichte van dat plan. Wij fungeren daarbij als klankbord. Er worden kritische vragen gesteld. Hoe ontwikkelt de omzet zich? Hoe staan de KPI’s van de organisatie? Liggen de kosten niet te hoog? Wat voor effect hebben bepaalde zaken op de forecast?

We zien in de praktijk dat met deze aanpak de doelstellingen van de klant beter en sneller worden gehaald en dat belangrijke (groei-)keuzes gefundeerd kunnen worden gemaakt. Een kwestie van methodisch ondernemen, focus en gezond verstand.