PersonalSense: 'Niet alleen cijfers maar ook de vertaalslag naar resultaat'

Wie is van Hanze

Tamara Ranty is de eigenaresse van PersonalSense. Voor Tamara hebben we vooral ingezet op inzicht, door up-to-date boekhouding en kwartaalgesprekken waarin we de cijfers bespreken en uitleggen en samen sturen naar meer resultaat:

 foto Tamara Ranty

 

 

Miranda is behalve mijn accountant ook mijn businesscoach. Ze vertaalt en verbindt cijfers van mijn business naar groei en resultaat. 

In GroeiLAB Business Planning en Control heb ik geleerd hoe je moet sturen en vooral waar staat mijn bedrijf voor. Na onvrede over mijn huidige accountant ben ik overgestapt naar Van Hanze. Behalve de cijfers coacht ze mij op de vertaalslag naar resultaat. Het geeft mij inzicht hoe mijn bedrijfsvoering in elkaar zit en wat levert het mij op terug rekenend naar de investering en uren. Ik ben me meer bewuster geworden van mijn eigen onderneming en groei van mijn business!
 
Tamara Ranty, Faciliteert leren van elkaar door community of practice. Verbinder. Trainer en coach voor Sales en Communicatie. www.personalsense.nl