Over Van Hanze

Wie is van Hanze

De Hanze stond in de Middeleeuwen en Renaissance bekend als een uitstekend netwerk en samenwerkingsverband tussen kooplieden en steden

Door een netwerk te vormen, konden de individuele leden hun concurrentiepositie verstevigen. Durf en ondernemingsgeest, wederzijds vertrouwen en goed koopmansgebruik speelden in de tijd van De Hanze een belangrijke rol. Mede door haar gunstige ligging aan de IJssel kon Deventer uitgroeien tot een vooraanstaande Hanzestad.  Veel van de elementen die De Hanze tot een succes maakten, spelen ook in onze tijd nog een belangrijke rol. De handelsnaam Van Hanze Accountants verwijst daarnaar. Graag  werken wij  samen met specialisten uit andere vakgebieden. Als afstammelingen van De Hanze delen we een gemeenschappelijk verleden.Ook in de keuze voor de plaats van ons kantoor ziet u terug dat wij samenwerking belangrijk vinden.

Wij hebben bewust gekozen voor kantoren in een bedrijfsverzamelgebouw. In onze hoofdvestiging Deventer hebben wij onze plek op de Gasfabriek Campus, waar  ook andere ondernemers en het Ondernemershuis een plek hebben en veel gedaan wordt aan innovatie en onderwijs. In Amsterdam kozen we voor het hart van de stad, aan de Prinsengracht.